مکان های فضای کاری در Kuwait City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kuwait City

Murgab, Block 3, Plot 8 A + 8 B


دفاتر از KD 5.400 - KD 5.900
دفاتر مجهز در Kuwait City

Al Hamra Tower


دفاتر از KD 6.500 - KD 8.900

با مراجعه به Kuwait Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+