مکان های فضای کاری در Riga

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Riga

2nd, 3rd, 4th floor


دفاتر از € ٤,٥٠ - € ٦,١٠
دفاتر مجهز در Riga

2nd and 7th floor


دفاتر از € ٧,٢٠ - € ٩,٩٠
دفاتر مجهز در Riga

4th & 5th floors


دفاتر از € ٥,٦٠ - € ٦,١٠

با مراجعه به Rigaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+