مکان های فضای کاری در Beirut

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Beirut

Azarieh Building


دفاتر از $ ١٧.٦٠ - $ ٢٤.٢٠
دفاتر مجهز در Beirut

Marfa Building Block M


دفاتر از $ ١٧.٦٠ - $ ٢٤.٢٠
دفاتر مجهز در Beirut

3rd. & 4th. Floor


دفاتر از $ ١٢.٦٠ - $ ١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Beirut

7th. Floor, Le Mall Building


دفاتر از $ ١٢.٦٠ - $ ١٧.٢٠

با مراجعه به Beirutدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+