مکان های فضای کاری در Vilnius

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Vilnius

Vilniaus g.31


دفاتر از ٥,٨٠ € - ٨,٠٠ €
دفاتر مجهز در Vilnius

Konstitucijos av. 21A


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٢,٣٠ €
دفاتر مجهز در Vilnius

6th floor


دفاتر از ٥,٨٠ € - ٨,٠٠ €
دفاتر مجهز در Vilnius

2nd floor


دفاتر از ٥,٨٠ € - ٨,٠٠ €

با مراجعه به Vilniusدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+