مکان های فضای کاری در Antananarivo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Antananarivo

Explorer Business Park Ankorondrano


دفاتر از MGA ١٩,٧٠٠,٠٠ - MGA ٢٧,١٠٠,٠٠

با مراجعه به Antananarivoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+