مکان های فضای کاری در Bayan Lepas

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bayan Lepas

73-3-1


دفاتر از MYR٢٧ - MYR٣٣
دفاتر مجهز در Bayan Lepas

L3A-2, Level 3A, SPICE Arena


دفاتر از MYR١٨ - MYR٢٥
دفاتر مجهز در Bayan Lepas

Unit 1.01, Ground Floor, Menara Boustead


دفاتر از MYR٢٧ - MYR٣٣
دفاتر مجهز در Bayan Lepas

Suite 163E-16-01, Level 16


دفاتر از MYR٣٠ - MYR٤١

با مراجعه به Bayan Lepasدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+