مکان های فضای کاری در Johor Bahru

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


دفاتر از MYR٢٤ - MYR٣٣
دفاتر مجهز در Johor Bahru

21 Jurong East Central 1


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Johor Bahru

JTC Summit


دفاتر از SG$٢٠.٩٠ - SG$٢٨.٨٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

#24-01 to #24-32


دفاتر از SG$٢٠.٩٠ - SG$٢٨.٨٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

6 Toa Payoh Central


دفاتر از SG$١٨.٥٠ - SG$٢٣.٢٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

#03-20 Galaxis 1


دفاتر از SG$٢٨.٧٠ - SG$٣٥.٩٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

101 Thomson Road


دفاتر از SG$٢٨.٧٠ - SG$٣٥.٩٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

11 Floor


دفاتر از SG$٢٤.٠٠ - SG$٣٣.٠٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

218 Orchard Road


دفاتر از SG$٢٨.٧٠ - SG$٣٩.٥٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Sultan Link


دفاتر از SG$٢٠.٩٠ - SG$٢٨.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Johor Bahru

DUO Tower


دفاتر از SG$٣٥.١٠ - SG$٤٨.٢٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

410 North Bridge Road


دفاتر از SG$٢٥.٤٠ - SG$٣٤.٩٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

50 Geylang East Avenue 1


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Johor Bahru

9 Temasek Boulevard


دفاتر از SG$٢١.٤٠ - SG$٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Spaces Clarke Quay


دفاتر از SG$٢٨.٢٠ - SG$٣٨.٨٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Paya Lebar Square


دفاتر از SG$٢٤.٠٠ - SG$٣٣.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Centennial Tower


دفاتر از SG$٢٥.٤٠ - SG$٣٤.٩٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

3 Phillip Street


دفاتر از SG$٢١.٤٠ - SG$٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

36th Floor


دفاتر از SG$٢٨.٢٠ - SG$٣٨.٨٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Level 24


دفاتر از SG$٢٨.٢٠ - SG$٣٥.٢٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Level 19 & 20, Tower 2


دفاتر از SG$٢٨.٢٠ - SG$٣٨.٨٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

1 Fullerton Road #02-01


دفاتر از SG$٢٨.٢٠ - SG$٣٨.٨٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Level 8


دفاتر از SG$٢٥.٤٠ - SG$٣١.٧٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Level 18, 20 & 21


دفاتر از SG$٢٥.٤٠ - SG$٣٤.٩٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Levels 5, 6 & 15


دفاتر از SG$٢٥.٤٠ - SG$٣٤.٩٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

Spaces Robinson


دفاتر از SG$٢٨.٢٠ - SG$٣٨.٨٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

34 Floor


دفاتر از SG$٢٥.٤٠ - SG$٣١.٧٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

1 Wallich Street


دفاتر از SG$٣٥.١٠ - SG$٤٨.٢٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

1 Harbourfront Place


دفاتر از SG$٢٨.٧٠ - SG$٣٩.٥٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

8 Marina View


دفاتر از SG$٣٥.١٠ - SG$٤٨.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Johor Bahru

17/F, 12 Marina Boulevard


دفاتر از SG$٣٥.١٠ - SG$٤٨.٢٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

AXA Tower


دفاتر از SG$٢١.٤٠ - SG$٢٦.٨٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

#09-02 Tampines Junction


دفاتر از SG$٢٠.٩٠ - SG$٢٨.٨٠
دفاتر مجهز در Johor Bahru

The Signature


دفاتر از SG$٢٠.٩٠ - SG$٢٨.٨٠

با مراجعه به Johor Bahruدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+