مکان های فضای کاری در Kuala Lumpur

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


دفاتر از MYR٢٩ - MYR٣٩
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

1 Sentral


دفاتر از MYR٢٩ - MYR٣٩
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


دفاتر از MYR٢٩ - MYR٣٦
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 28, The Gardens South Tower


دفاتر از MYR٢٩ - MYR٣٩
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Suite 8.01, 8th Floor


دفاتر از MYR٢٩ - MYR٣٦
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

28/F Central Plaza


دفاتر از MYR٢٤ - MYR٣٢
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


دفاتر از MYR٢٩ - MYR٣٦
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Unit 32-1, Level 32


دفاتر از MYR٢٩ - MYR٣٩
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 15, Menara Darussalam


دفاتر از MYR٣٤ - MYR٤٧
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

15th Floor, West Block


دفاتر از MYR٢٤ - MYR٣٢
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Lot 2-2, Level 2, Tower B


دفاتر از MYR٢٩ - MYR٣٦
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Suite 8.01, Level 8


دفاتر از MYR٣٤ - MYR٤٧
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Unit 32-01, Level 32, Tower B


دفاتر از MYR٢٩ - MYR٣٩
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 41, Vista Tower


دفاتر از MYR٣٤ - MYR٤٧
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

L-07-01, Level 7, Block L


دفاتر از MYR٢٤ - MYR٣١
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 28, PJ Exchange


دفاتر از MYR٢٤ - MYR٣١
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 15, 1 First Avenue


دفاتر از MYR٢٧ - MYR٣٣
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


دفاتر از MYR٢٥ - MYR٣١
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


دفاتر از MYR٢٧ - MYR٣٧
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


دفاتر از MYR٢٤ - MYR٣١
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


دفاتر از MYR٢٧ - MYR٣٧
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 8, MCT Tower


دفاتر از MYR٢٧ - MYR٣٣
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


دفاتر از MYR٢٠ - MYR٢٨
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

Level 14 & 15


دفاتر از MYR٢٠ - MYR٢٥
دفاتر مجهز در Kuala Lumpur

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


دفاتر از MYR٢٠ - MYR٢٨

با مراجعه به Kuala Lumpurدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+