مکان های فضای کاری در St Julian's

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در St Julian's

Dragonara Business Centre


دفاتر از €١٢.٠٠ - €١٦.٥٠
دفاتر مجهز در St Julian's

2nd floor Tower Business Centre


دفاتر از €٧.٥٠ - €١٠.٢٠

با مراجعه به St Julian'sدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+