مکان های فضای کاری در Ebene

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Ebene

8th Floor


دفاتر از MUR ٣١٧,٠٠ - MUR ٤٣٧,٠٠
دفاتر مجهز در Ebene

Ebene, Port Louis Cybercity


دفاتر از MUR ٣٥٠,٠٠ - MUR ٤٨٤,٠٠
دفاتر مجهز در Ebene

5th Floor


دفاتر از MUR ٣٥٠,٠٠ - MUR ٤٨٤,٠٠

با مراجعه به Ebeneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+