مکان های فضای کاری در Maputo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Maputo

Rua 1301 no 97 Sommerschield


دفاتر از MT ٤١٧,٠٠ - MT ٥٢٠,٠٠
دفاتر مجهز در Maputo

1st Floor


دفاتر از MT ٥٩٧,٠٠ - MT ٨٢٠,٠٠

با مراجعه به Maputoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+