مکان های فضای کاری در Den Bosch

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Den Bosch

Stationsplein 91 & 105


دفاتر از € ٥,٩٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Willemsplein 2


دفاتر از € ٨,٣٠ - € ١١,٤٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Pettelaarpark 84


دفاتر از € ٨,٣٠ - € ١١,٤٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Hart van Brabantlaan 12-14


دفاتر از € ٦,٥٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Laan van Westroijen 6


دفاتر از € ٧,٣٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Flight Forum 40


دفاتر از € ٥,٩٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Noord Brabantlaan 1A


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Den Bosch

Hurksestraat 43


دفاتر از € ٥,٩٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Kennedyplein 400


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Den Bosch

Fellenoord 130


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Lange Dreef 11


دفاتر از € ٦,٥٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Kerkenbos 1037


دفاتر از € ٦,٣٠ - € ٨,٦٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Regus Breda Business Park BV


دفاتر از € ٥,٦٠ - € ٧,٦٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

3rd Floor


دفاتر از € ٨,٢٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Wanraay 4


دفاتر از € ٧,٨٠ - € ٨,٦٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Ceresstraat 1


دفاتر از € ٦,٥٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Jonkerbosplein 52


دفاتر از € ٨,٤٠ - € ١١,٥٠
دفاتر مجهز در Den Bosch

Nevelgaarde 8


دفاتر از € ٦,٠٠ - € ٨,٢٠

با مراجعه به Den Boschدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+