مکان های فضای کاری در Eindhoven

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Eindhoven

Fellenoord 130


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Eindhoven

Noord Brabantlaan 1A


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Eindhoven

Hurksestraat 43


دفاتر از € ٥,٩٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Eindhoven

Flight Forum 40


دفاتر از € ٥,٩٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Eindhoven

Pettelaarpark 84


دفاتر از € ٨,٣٠ - € ١١,٤٠
دفاتر مجهز در Eindhoven

Willemsplein 2


دفاتر از € ٨,٣٠ - € ١١,٤٠
دفاتر مجهز در Eindhoven

Stationsplein 91 & 105


دفاتر از € ٥,٩٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Eindhoven

Hart van Brabantlaan 12-14


دفاتر از € ٦,٥٠ - € ٩,٠٠

با مراجعه به Eindhovenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+