مکان های فضای کاری در Auckland

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Auckland

Level 13


دفاتر از NZ$١٦.١٠ - NZ$٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Auckland

Level 33, ANZ Centre


دفاتر از NZ$٢٩.١٠ - NZ$٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Auckland

Plaza Level


دفاتر از NZ$١٦.١٠ - NZ$٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Auckland

Commercial Bay Tower, Level 18


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Auckland

Level 10


دفاتر از NZ$٢٣.٢٠ - NZ$٣١.٩٠
دفاتر مجهز در Auckland

501 Karanghape Road


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Auckland

4 Williamson Avenue


دفاتر از NZ$١٨.٩٠ - NZ$٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Auckland

165 The Strand


دفاتر از NZ$٢٢.٢٠ - NZ$٣٠.٥٠
دفاتر مجهز در Auckland

6 Clayton Street


دفاتر از NZ$١٤.٥٠ - NZ$١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Auckland

Partners Life House


دفاتر از NZ$٢٠.٦٠ - NZ$٢٨.٤٠
دفاتر مجهز در Auckland

Level 3, Candida Building 4


دفاتر از NZ$١٦.١٠ - NZ$٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Auckland

Level 1 Quad 7 building


دفاتر از NZ$١٦.١٠ - NZ$٢٢.٢٠

با مراجعه به Aucklandدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+