مکان های فضای کاری در Christchurch

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Christchurch

Level 1, Awly Building


دفاتر از NZ$١٦.٢٠ - NZ$٢٢.٣٠
دفاتر مجهز در Christchurch

Ground Level


دفاتر از NZ$١٤.٢٠ - NZ$١٩.٥٠

با مراجعه به Christchurchدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+