مکان های فضای کاری در Abuja

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Abuja

4th Floor, Tower C Churchgate Plaza


دفاتر از ₦ ٦,٢٥٠.٠٠ - ₦ ٨,٥٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Abuja

4th Floor, Building 2, Rivers House


دفاتر از ₦ ٣,٧١٠.٠٠ - ₦ ٥,١٠٠.٠٠

با مراجعه به Abujaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+