مکان های فضای کاری در Lagos

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Lagos

Ground, 2nd, 3rd & 7th floors


دفاتر از ₦ ٣,٤٣٠.٠٠ - ₦ ٤,٧١٠.٠٠
دفاتر مجهز در Lagos

Muliner Towers (formerly NNPC Building)


دفاتر از ₦ ٣,٤٣٠.٠٠ - ₦ ٤,٢٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Lagos

Africa Re Building, Plot 169


دفاتر از ₦ ٢,٥٨٠.٠٠ - ₦ ٣,٢٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Lagos

6th Floor, Landmark Towers


دفاتر از ₦ ٥,٤٦٠.٠٠ - ₦ ٧,٥٠٠.٠٠

با مراجعه به Lagosدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+