مکان های فضای کاری در Port Harcourt

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Port Harcourt

Regus Building, Old Michelin Compound


دفاتر از ₦ ٢,١٠٠.٠٠ - ₦ ٢,٨٨٠.٠٠

با مراجعه به Port Harcourtدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+