مکان های فضای کاری در Stavanger

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Stavanger

Verksgata 1A


دفاتر از Kr ١٢٣,٠٠ - Kr ١٦٩,٠٠
دفاتر مجهز در Stavanger

Forusparken 2


دفاتر از Kr ٩٩,٠٠ - Kr ١٣٧,٠٠

با مراجعه به Stavangerدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+