مکان های فضای کاری در Muscat

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Muscat

5th Floor Offices 503 & 504


دفاتر از OR 6/10 - OR 8/30
دفاتر مجهز در Muscat

Samatel Building


دفاتر از OR 4.300 - OR 5.900
دفاتر مجهز در Muscat

1st. Floor, Regus Shatti Al Qurum


دفاتر از OR 6/10 - OR 7/60
دفاتر مجهز در Muscat

2nd Floor, Tamimah Building


دفاتر از OR 4/80 - OR 6/00
دفاتر مجهز در Muscat

Mezzanine Floor


دفاتر از OR 7/00 - OR 8/70
دفاتر مجهز در Muscat

Oman Arab Bank Building


دفاتر از OR 7/00 - OR 9/60
دفاتر مجهز در Muscat

1st & 2nd Floor


دفاتر از OR 7/00 - OR 9/60

با مراجعه به Muscatدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+