مکان های فضای کاری در Karachi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Karachi

1/F Bahria Complex III


دفاتر از PKR٧٦٠.٠٠ - PKR١,٠٥٠.٠٠
دفاتر مجهز در Karachi

BRR Towers


دفاتر از PKR٧٠٠.٠٠ - PKR٩٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Karachi

5th & 7th Floor


دفاتر از PKR١,١٠٠.٠٠ - PKR١,٣٧٠.٠٠

با مراجعه به Karachiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+