مکان های فضای کاری در Lahore

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Lahore

9th Floor, Tricon Corporate Centre


دفاتر از PKR١,٢٢٠.٠٠ - PKR١,٥٣٠.٠٠
دفاتر مجهز در Lahore

The Enterprise


دفاتر از PKR٨١٠.٠٠ - PKR١,١١٠.٠٠

با مراجعه به Lahoreدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+