مکان های فضای کاری در Panama City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Panama City

Plaza 2000


دفاتر از $ ١٥.٠٠ - $ ٢٠.٦٠
دفاتر مجهز در Panama City

First Floor-Commercial Area


دفاتر از $ ٨.٢٠ - $ ١١.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Panama City

35th Floor. Tower Financial Center


دفاتر از $ ١٣.٥٠ - $ ١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Panama City

15th Floor Tower A


دفاتر از $ ١٠.٠٠ - $ ١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Panama City

Torres de Las Americas


دفاتر از $ ١٠.٠٠ - $ ١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Panama City

43th Floor, Oceania Business Plaza, Tower 2000


دفاتر از $ ١٣.٥٠ - $ ١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Panama City

34th & 35th Floors


دفاتر از $ ١٥.٠٠ - $ ٢٠.٦٠

با مراجعه به Panama Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+