مکان های فضای کاری در Lima

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Lima

Calle Las Begonias 415


دفاتر از $ ١٤.٥٠ - $ ١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Lima

607 Jorge Basadre Avenue


دفاتر از $ ١٢.٤٠ - $ ١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Lima

Calle Las Orquideas 585


دفاتر از $ ١١.٠٠ - $ ١٥.١٠
دفاتر مجهز در Lima

Calle Dean Valdivia 148


دفاتر از $ ١١.٠٠ - $ ١٥.١٠
دفاتر مجهز در Lima

Av. Santo Toribio 115


دفاتر از $ ٩.٦٠ - $ ١٣.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Lima

Av. Victor A. Belaunde 147, Via Ppal. 140


دفاتر از $ ١١.٠٠ - $ ١٥.١٠
دفاتر مجهز در Lima

Av. Sto. Toribio 173 y Via Central 125


دفاتر از $ ١٢.٤٠ - $ ١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Lima

254 El Derby Avenue


دفاتر از $ ١٢.٤٠ - $ ١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Lima

Av. El Derby 055


دفاتر از $ ١١.٠٠ - $ ١٥.١٠

با مراجعه به Limaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+