مکان های فضای کاری در Davao City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Davao City

4F Topaz Tower, Damosa IT Park


دفاتر از Php٤٠٨.٠٠ - Php٥٦١.٠٠
دفاتر مجهز در Davao City

6th Floor, Felcris Centrale


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Davao Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+