مکان های فضای کاری در Krakow

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Krakow

Budynek Fronton ul Kamienna 21


دفاتر از ٢٨,٠٠ PLN - ٣٨,٧٠ PLN
دفاتر مجهز در Krakow

11th and 12th floor


دفاتر از ٤٢,٧٠ PLN - ٥٨,٧٠ PLN
دفاتر مجهز در Krakow

1st floor, Graffit House


دفاتر از ٣٩,٠٠ PLN - ٥٣,٧٠ PLN

با مراجعه به Krakowدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+