مکان های فضای کاری در Poznan

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Poznan

5th, 6th, 7th , 9th floor


دفاتر از ٢٦,٧٠ PLN - ٢٩,٧٠ PLN
دفاتر مجهز در Poznan

Andersia Business Centre


دفاتر از ٣٤,٠٠ PLN - ٤٧,٠٠ PLN

با مراجعه به Poznanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+