مکان های فضای کاری در Wroclaw

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Wroclaw

Ul. Sw, Elżbiety 4


دفاتر از ٢٩,٠٠ PLN - ٤٠,٠٠ PLN
دفاتر مجهز در Wroclaw

3 floor, Building B, Pegaz


دفاتر از ٣٦,٧٠ PLN - ٥٠,٤٠ PLN

با مراجعه به Wroclawدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+