مکان های فضای کاری در Lisbon

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Lisbon

Avenida da Liberdade, 110


دفاتر از ٨,٧٠ € - ١٢,٠٠ €
دفاتر مجهز در Lisbon

Praça Marquês de Pombal 14


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Lisbon

Chiado


دفاتر از ٩,٧٠ € - ١٣,٣٠ €
دفاتر مجهز در Lisbon

Building Amoreiras Square


دفاتر از ٩,٧٠ € - ١٣,٣٠ €
دفاتر مجهز در Lisbon

Avenida da República 50


دفاتر از ٧,٧٠ € - ١٠,٦٠ €
دفاتر مجهز در Lisbon

Centro Empresarial Torres de Lisboa


دفاتر از ٧,٧٠ € - ١٠,٦٠ €
دفاتر مجهز در Lisbon

Avenida D. João II, 50


دفاتر از ٨,٧٠ € - ١٢,٠٠ €
دفاتر مجهز در Lisbon

Torre de Monsanto, Rua Afonso Praça, 30


دفاتر از ٧,٧٠ € - ١٠,٦٠ €
دفاتر مجهز در Lisbon

Quinta da Fonte


دفاتر از ٦,٥٠ € - ٩,٠٠ €
دفاتر مجهز در Lisbon

Lagoas Park, Building 7


دفاتر از ٨,٧٠ € - ١٠,٩٠ €

با مراجعه به Lisbonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+