مکان های فضای کاری در Porto

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Porto

The Brasilia Building


دفاتر از ٤,٧٠ € - ٦,٥٠ €
دفاتر مجهز در Porto

Lake Towers - Edifício D


دفاتر از ٦,٠٠ € - ٨,٢٠ €
دفاتر مجهز در Porto

Rua Augusto Rosa 39


دفاتر از ٤,٩٠ €

با مراجعه به Portoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+