مکان های فضای کاری در Doha

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Doha

Blue Tower


دفاتر از QR 52.70 - QR 72.40
دفاتر مجهز در Doha

Al Owaina Tower, 7th Floor


دفاتر از QR 76.40 - QR 105.00
دفاتر مجهز در Doha

63 Airport Road, 1st Floor


دفاتر از QR 58.70 - QR 80.70
دفاتر مجهز در Doha

5th Floor, Muntazah Commercial Centre


دفاتر از QR 52.70 - QR 72.40
دفاتر مجهز در Doha

5th Floor


دفاتر از QR 76.40 - QR 95.40
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Doha

Al Shoumoukh Towers


دفاتر از QR 76.40 - QR 105.00
دفاتر مجهز در Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


دفاتر از QR 52.70 - QR 72.40
دفاتر مجهز در Doha

Al Fardan Office Tower, 8th, 9th and 14th Floors


دفاتر از QR 101.70 - QR 140.00
دفاتر مجهز در Doha

Qanat Quartier


دفاتر از QR 76.40 - QR 105.00
دفاتر مجهز در Doha

11th & 12th floor


دفاتر از QR 52.70 - QR 72.40

با مراجعه به Dohaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+