مکان های فضای کاری در Saint Petersburg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Saint Petersburg

3rd floor


دفاتر از ١ ٠٧٣,٠٠ RUB - ١ ٣٤١,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Saint Petersburg

4th floor


دفاتر از ٩٤٠,٠٠ RUB - ١ ٢٩٢,٠٠ RUB

با مراجعه به Saint Petersburgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+