مکان های فضای کاری در Dammam

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Dammam

Damman Business Park


دفاتر از SR 52.00 - SR 72.00
دفاتر مجهز در Dammam

Al Ghalya Plaza


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Dammam

Al Rashid Towers, 2nd Floor


دفاتر از SR 67.40 - SR 92.70
دفاتر مجهز در Dammam

Almoayyed Tower, 21st & 22nd Floors


دفاتر از BD 3.900 - BD 5.400
دفاتر مجهز در Dammam

United Tower Level 29


دفاتر از BD 3.900 - BD 5.400
دفاتر مجهز در Dammam

Level 9


دفاتر از BD 4.300 - BD 5.900
دفاتر مجهز در Dammam

5th. floor Wind Tower


دفاتر از BD 2.700 - BD 3.700

با مراجعه به Dammamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+