مکان های فضای کاری در Jeddah

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Jeddah

Bin Sulaiman Center, 5th floor


دفاتر از SR 53.00 - SR 73.00
دفاتر مجهز در Jeddah

Zahran Business Centre, 12th floor


دفاتر از SR 78.70 - SR 108.00
دفاتر مجهز در Jeddah

Chamber of commerce building


دفاتر از SR 50.00 - SR 69.00

با مراجعه به Jeddahدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+