مکان های فضای کاری در Riyadh

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Riyadh

28th Floor


دفاتر از SR 90.40 - SR 124.40
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Riyadh

Moon tower, Mezzanine floor


دفاتر از SR 103.40 - SR 142.40
دفاتر مجهز در Riyadh

Hamad Tower, 4th floor


دفاتر از SR 90.40 - SR 124.40
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Riyadh

Nimr Al Nakheel centre, building A


دفاتر از SR 61.40 - SR 84.70
دفاتر مجهز در Riyadh

Grenada Business Park


دفاتر از SR 68.70 - SR 94.40

با مراجعه به Riyadhدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+