مکان های فضای کاری در Dakar

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Dakar

Azur 15 building


دفاتر از ٦ ٤٧٠,٠٠ XOF - ٨ ٩٠٠,٠٠ XOF
دفاتر مجهز در Dakar

1st Floor SIA Building


دفاتر از ٧ ١٠٠,٠٠ XOF - ٩ ٧٧٠,٠٠ XOF

با مراجعه به Dakarدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+