مکان های فضای کاری در Belgrade

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Belgrade

GTC 19 Avenue


دفاتر از ٨٤٠,٠٠ RSD - ١.١٥٠,٠٠ RSD
دفاتر مجهز در Belgrade

USCE Business Centre


دفاتر از ١.٢٤٠,٠٠ RSD - ١.٣٦٠,٠٠ RSD
دفاتر مجهز در Belgrade

5th Floor


دفاتر از ٩٩٠,٠٠ RSD - ١.٣٦٠,٠٠ RSD
دفاتر مجهز در Belgrade

Milutina Milankovica Blvd 9ž


دفاتر از ٩٢٠,٠٠ RSD - ١.٢٧٠,٠٠ RSD

با مراجعه به Belgradeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+