مکان های فضای کاری در Bratislava

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bratislava

Suché mýto 1


دفاتر از ٦,٠٠ € - ٩,٠٠ €
دفاتر مجهز در Bratislava

Karadžičova 8/A


دفاتر از ٦,٠٠ € - ٨,٠٠ €
دفاتر مجهز در Bratislava

9th floor, Block E


دفاتر از ٦,٠٠ € - ٨,٠٠ €
دفاتر مجهز در Bratislava

Polus Towers


دفاتر از ٥,٥٠ € - ٧,٥٠ €

با مراجعه به Bratislavaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+