مکان های فضای کاری در West Rand

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در West Rand

Clearwater Office Park, Building 3


دفاتر از R ١٠١.٠٠ - R ١٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در West Rand

Ground Floor, Building No 4


دفاتر از R ٨٧.٠٠ - R ١٢٠.٠٠

با مراجعه به West Randدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+