مکان های فضای کاری در Barcelona

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Barcelona

4th floor, Triangle Building


دفاتر از ١١,٥٠ € - ١٥,٨٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

Gran Via de les Corts


دفاتر از ٩,٨٠ € - ١٢,٣٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barcelona

World Trade Center


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

Av. Diagonal, 409


دفاتر از ١١,٥٠ € - ١٥,٨٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

Torre NN, 4th Floor


دفاتر از ٨,٩٠ € - ١٢,٣٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

Pallars, 193


دفاتر از ٩,٨٠ € - ١٣,٥٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

Diagonal 177


دفاتر از ٩,٨٠ € - ١٢,٣٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

Avenida Diagonal 131


دفاتر از ٩,٨٠ € - ١٣,٥٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

Avenida Diagonal 640


دفاتر از ١١,٥٠ € - ١٥,٨٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

C/ Can Rabia 3-5


دفاتر از ٩,٨٠ € - ١٣,٥٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

Plaça de la Pau s/n


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Barcelona

Carrer d'Osona


دفاتر از ٦,٥٠ € - ٨,٩٠ €

با مراجعه به Barcelonaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+