مکان های فضای کاری در Gothenburg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Gothenburg

Odinsgatan 13


دفاتر از ١٤٤,٠٠ Kr - ١٩٨,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Gothenburg

Östra Hamngatan 17


دفاتر از ١٢٦,٠٠ Kr - ١٥٧,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Gothenburg

7th Floor


دفاتر از ٩٧,٠٠ Kr - ١٢١,٠٠ Kr
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gothenburg

3rd Floor


دفاتر از ٩٧,٠٠ Kr - ١٣٣,٠٠ Kr
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gothenburg

Theres Svenssons gata 13


دفاتر از ١٢٦,٠٠ Kr - ١٧٢,٠٠ Kr

با مراجعه به Gothenburgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+