مکان های فضای کاری در Kista

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kista

Kistagången 20b


دفاتر از ٨٩,٠٠ Kr - ١٢٢,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Svetsarvägen 15 2tr


دفاتر از ٨٩,٠٠ Kr - ١٢٢,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Gustav III:s Boulevard 34


دفاتر از ٨٩,٠٠ Kr - ١٢٢,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Vretenvägen 13B


دفاتر از ٨٩,٠٠ Kr - ١٢٢,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Frosundaviks Allé 15


دفاتر از ١٠٢,٠٠ Kr - ١٤٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Industrivägen 19


دفاتر از ٧٣,٠٠ Kr - ١٠٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Gustavlundsvägen 12


دفاتر از ١٢٨,٠٠ Kr - ١٧٦,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Sankt Eriksgatan 117


دفاتر از ١٢٤,٠٠ Kr - ١٧٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Olof Palmesgata 29


دفاتر از ١٨٥,٠٠ Kr - ٢٥٤,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Engelbrektsgatan 9-11


دفاتر از ١٨٥,٠٠ Kr - ٢٣١,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Master Samuelsgatan 60


دفاتر از ١٨٥,٠٠ Kr - ٢٥٤,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Klarabergsgatan 29


دفاتر از ١٦٧,٠٠ Kr - ٢٣٠,٠٠ Kr
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kista

Stureplan 4c, vån. 4


دفاتر از ١٦٧,٠٠ Kr - ٢٣٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Östermalmstorg 1


دفاتر از ٢١٧,٠٠ Kr - ٢٩٨,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

Tegeluddsvägen 76


دفاتر از ١٠٢,٠٠ Kr - ١٤٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Kista

9th floor


دفاتر از ١٦٧,٠٠ Kr - ٢٣٠,٠٠ Kr

با مراجعه به Kistaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+