مکان های فضای کاری در Malmo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Malmo

Adelgatan 21


دفاتر از ١٠٤,٠٠ Kr - ١٣٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Malmo

S:t Johannesgatan 2


دفاتر از ١١٩,٠٠ Kr - ١٦٤,٠٠ Kr

با مراجعه به Malmoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+