مکان های فضای کاری در Stockholm

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Stockholm

Klarabergsgatan 29


دفاتر از ١٦٧,٠٠ Kr - ٢٣٠,٠٠ Kr
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Stockholm

Master Samuelsgatan 60


دفاتر از ١٨٥,٠٠ Kr - ٢٥٤,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Stureplan 4c, vån. 4


دفاتر از ١٦٧,٠٠ Kr - ٢٣٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Olof Palmesgata 29


دفاتر از ١٨٥,٠٠ Kr - ٢٥٤,٠٠ Kr
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Stockholm

Östermalmstorg 1


دفاتر از ٢١٧,٠٠ Kr - ٢٩٨,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Engelbrektsgatan 9-11


دفاتر از ١٨٥,٠٠ Kr - ٢٣١,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

9th floor


دفاتر از ١٦٧,٠٠ Kr - ٢٣٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Sankt Eriksgatan 117


دفاتر از ١٢٤,٠٠ Kr - ١٧٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Tegeluddsvägen 76


دفاتر از ١٠٢,٠٠ Kr - ١٤٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Industrivägen 19


دفاتر از ٧٣,٠٠ Kr - ١٠٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Gustavlundsvägen 12


دفاتر از ١٢٨,٠٠ Kr - ١٧٦,٠٠ Kr
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Stockholm

Frosundaviks Allé 15


دفاتر از ١٠٢,٠٠ Kr - ١٤٠,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Gustav III:s Boulevard 34


دفاتر از ٨٩,٠٠ Kr - ١٢٢,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Vretenvägen 13B


دفاتر از ٨٩,٠٠ Kr - ١٢٢,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Svetsarvägen 15 2tr


دفاتر از ٨٩,٠٠ Kr - ١٢٢,٠٠ Kr
دفاتر مجهز در Stockholm

Kistagången 20b


دفاتر از ٨٩,٠٠ Kr - ١٢٢,٠٠ Kr

با مراجعه به Stockholmدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+