مکان های فضای کاری در Lugano

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Lugano

Lugano quartiere Maguetti


دفاتر از CHF ١٩.٠٠ - CHF ٢٦.٢٠
دفاتر مجهز در Lugano

Via Maggio 1 C


دفاتر از CHF ١٧.٠٠ - CHF ٢٣.٠٠

با مراجعه به Luganoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+