مکان های فضای کاری در Versoix

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Versoix

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


دفاتر از CHF ١٦.٤٠ - CHF ٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Versoix

WTC II - 29 Route de Pré Bois


دفاتر از CHF ١٦.٢٠ - CHF ٢٢.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Versoix

18, Avenue Louis-Casaï


دفاتر از CHF ١٦.٢٠ - CHF ٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Versoix

Place Cornavin 7


دفاتر از CHF ٢٠.٦٠ - CHF ٢٨.٣٠
دفاتر مجهز در Versoix

Quai de l’Ile 13


دفاتر از CHF ٣١.٠٠ - CHF ٤٢.٦٠
دفاتر مجهز در Versoix

Rue de Lyon 77


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Versoix

Rue du Rhone 14


دفاتر از CHF ٢٠.٦٠ - CHF ٢٨.٣٠
دفاتر مجهز در Versoix

Rue du Commerce 4


دفاتر از CHF ٢٠.٦٠ - CHF ٢٨.٣٠
دفاتر مجهز در Versoix

Rue du Nant D'avril 150


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Versoix

Route de Crassier 7


دفاتر از CHF ١٨.٩٠ - CHF ٢٥.٩٠
دفاتر مجهز در Versoix

Esplanade de Pont-Rouge 4


دفاتر از CHF ٢٠.٦٠ - CHF ٢٨.٣٠
دفاتر مجهز در Versoix

Route Suisse 8A


دفاتر از CHF ١٣.٧٠ - CHF ١٧.١٠

با مراجعه به Versoixدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+