مکان های فضای کاری در Winterthur

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Winterthur

Bahnhofplatz 17


دفاتر از CHF ١١.٠٠ - CHF ١٥.٠٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Hotelstrasse 1


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Winterthur

The Circle 6


دفاتر از CHF ٢٠.٣٠ - CHF ٢٧.٩٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Wallisellen Business Park


دفاتر از CHF ١٢.٦٠ - CHF ١٧.٣٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Thurgauerstrasse 101


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Winterthur

Leutschenbachstrasse 95


دفاتر از CHF ١٠.٤٠ - CHF ١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Bahnhofplatz 1


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Winterthur

Bahnhofstrasse 100


دفاتر از CHF ٢٠.٣٠ - CHF ٢٧.٩٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Seefeldstrasse 69


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Bleicherweg 10


دفاتر از CHF ٢٥.٠٠ - CHF ٣٤.٤٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Dreikönigstrasse 31A


دفاتر از CHF ٢٠.٣٠ - CHF ٢٧.٩٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Badenerstrasse 549


دفاتر از CHF ١٢.٧٠ - CHF ١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Kalanderplatz 1


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Winterthur

Industriestrasse 2


دفاتر از CHF ١٤.٨٠ - CHF ٢٠.٤٠

با مراجعه به Winterthurدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+