مکان های فضای کاری در Zug

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Zug

Baarerstrasse 14-16


دفاتر از CHF ١٧.٧٠ - CHF ٢٤.٣٠
دفاتر مجهز در Zug

Grafenauweg 10


دفاتر از CHF ١٧.٧٠ - CHF ٢٤.٣٠
دفاتر مجهز در Zug

Dammstrasse 19


دفاتر از CHF ١٩.٥٠ - CHF ٢٦.٩٠
دفاتر مجهز در Zug

Baarerstrasse 135


دفاتر از CHF ١٢.٤٠ - CHF ١٧.١٠
دفاتر مجهز در Zug

Hertensteinstrasse 51


دفاتر از CHF ١٤.٠٠ - CHF ١٩.٠٠
دفاتر مجهز در Zug

Seedammstrasse 3


دفاتر از CHF ١٤.٢٠ - CHF ١٩.٦٠
دفاتر مجهز در Zug

Kalanderplatz 1


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Zug

Seefeldstrasse 69


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Zug

Dreikönigstrasse 31A


دفاتر از CHF ٢٠.٣٠ - CHF ٢٧.٩٠
دفاتر مجهز در Zug

Bleicherweg 10


دفاتر از CHF ٢٥.٠٠ - CHF ٣٤.٤٠
دفاتر مجهز در Zug

Bahnhofstrasse 100


دفاتر از CHF ٢٠.٣٠ - CHF ٢٧.٩٠
دفاتر مجهز در Zug

Bahnhofplatz 1


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Zug

Badenerstrasse 549


دفاتر از CHF ١٢.٧٠ - CHF ١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Zug

Wallisellen Business Park


دفاتر از CHF ١٢.٦٠ - CHF ١٧.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Zug

Leutschenbachstrasse 95


دفاتر از CHF ١٠.٤٠ - CHF ١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Zug

Thurgauerstrasse 101


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Zug

The Circle 6


دفاتر از CHF ٢٠.٣٠ - CHF ٢٧.٩٠
دفاتر مجهز در Zug

Hotelstrasse 1


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠

با مراجعه به Zugدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+