مکان های فضای کاری در Zurich

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Zurich

Bahnhofplatz 1


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Zurich

Bahnhofstrasse 100


دفاتر از CHF ٢٠.٣٠ - CHF ٢٧.٩٠
دفاتر مجهز در Zurich

Bleicherweg 10


دفاتر از CHF ٢٥.٠٠ - CHF ٣٤.٤٠
دفاتر مجهز در Zurich

Dreikönigstrasse 31A


دفاتر از CHF ٢٠.٣٠ - CHF ٢٧.٩٠
دفاتر مجهز در Zurich

Seefeldstrasse 69


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Zurich

Kalanderplatz 1


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Zurich

Badenerstrasse 549


دفاتر از CHF ١٢.٧٠ - CHF ١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Zurich

Leutschenbachstrasse 95


دفاتر از CHF ١٠.٤٠ - CHF ١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Zurich

Thurgauerstrasse 101


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Zurich

Wallisellen Business Park


دفاتر از CHF ١٢.٦٠ - CHF ١٧.٣٠
دفاتر مجهز در Zurich

The Circle 6


دفاتر از CHF ٢٠.٣٠ - CHF ٢٧.٩٠
دفاتر مجهز در Zurich

Hotelstrasse 1


دفاتر از CHF ١٧.٥٠ - CHF ٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Zurich

Bahnhofplatz 17


دفاتر از CHF ١١.٠٠ - CHF ١٥.٠٠
دفاتر مجهز در Zurich

Baarerstrasse 135


دفاتر از CHF ١٢.٤٠ - CHF ١٧.١٠
دفاتر مجهز در Zurich

Dammstrasse 19


دفاتر از CHF ١٩.٥٠ - CHF ٢٦.٩٠
دفاتر مجهز در Zurich

Grafenauweg 10


دفاتر از CHF ١٧.٧٠ - CHF ٢٤.٣٠
دفاتر مجهز در Zurich

Baarerstrasse 14-16


دفاتر از CHF ١٧.٧٠ - CHF ٢٤.٣٠
دفاتر مجهز در Zurich

Seedammstrasse 3


دفاتر از CHF ١٤.٢٠ - CHF ١٩.٦٠

با مراجعه به Zurichدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+