مکان های فضای کاری در Taichung

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Taichung

3F & 4F


دفاتر از TWD١٩٥.٠٠ - TWD٢٦٨.٠٠
دفاتر مجهز در Taichung

23F, No.218


دفاتر از TWD٢٢٨.٠٠ - TWD٣١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Taichung

3/F, No.179, Fuhuiyuan Blvd.


دفاتر از TWD٢٨٥.٠٠ - TWD٣٩٢.٠٠

با مراجعه به Taichungدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+